Естествени камъни

Компетентността, опитът и технологичните иновации трябва да бъдат подкрепени от висококачествени суровини. По тази причина Margraf директно управлява мраморни мини, които осигуряват материал с най-високи стандарти. Всъщност, Margraf винаги инвестира не само в придобиването на нови кариери, но и в технологиите за добив на материали, което гарантира все по-ниско въздействие върху околната среда. Благодарение на опита на своите инженери Margraf внимателно избира мрамора или естествените камъни в кариери по цял свят, осигурявайки изключителен материал, необходим за високото качество на полуготовите и готовите продукти.